Emisja akcji serii G zakończona sukcesem

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eprosument S.A. z listopada 2020 roku, w grudniu 2020 roku z sukcesem zrealizowana została emisja akcji serii G naszej spółki. W ramach oferty prywatnej skierowanej do inwestorów prywatnych spółka pozyskała 1,961 mln PLN, które zostaną wykorzystane do dalszego dynamicznego rozwoju spółki.

Oddział w Toruniu

ul. Poznańska 178,
87-100 Toruń
tel. 500 843 709

Oddział w Lublinie

Aleja Warszawska 171a,
20-824 Lublin
tel: 574 326 113