ZAREJESTRUJ SIĘ!

PROGRAM:

 10:00
Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw w trakcie procesu transformacji energetycznej / sesja Q&A
Jakub Włodarczyk – Viverno

 11:00
Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie: dobór, opłacalność, etapy realizacji / sesja Q&A
Prezenter: Michał Jarosiński – Arbor Energia

PRZERWA 12:15 – 12:30

 12:30
Program 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU / sesja Q&A
Prezenter: Paweł Zając – Aurum

PRZERWA 13:15 – 13:30

13:30
Eko firma z zyskiem / sesja Q&A
Prezenterzy: Jakub Kościuszko, Aleksandra Rutkowska – BNP Paribas

14:30
Konieczność wzmacniania lokalnej konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle europejskich regulacji klimatycznych (the Green Deal, Fit for 55) / sesja Q&A
Prezenter: dr Grzegorz Maśloch – STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO

PANELE EKSPERCKIE PROWADZĄ:

🟡 Jakub Włodarczyk – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w VIVERNO Sp. z o.o.
VIVERNO Sp. z o.o. wspiera z sukcesem polskie firmy w transformacji energetycznej. Swoim Partnerom dostarcza rozwiązania, które nie tylko pomagają im zapobiegać kryzysowi środowiskowemu, ale również przyczyniają się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. W ramach świadczonych usług przygotowuje strategie dekarbonizacji, wylicza ślad węglowy produktów, jak i całego przedsiębiorstwa, przeprowadza audyty energetyczne, a także zajmuje się pozyskiwaniem Białych Certyfikatów.

🟡 Michał Jarosiński – Arbor Energia
Michał Jarosiński – Dyrektor w Arbor Energia, absolwent Energetyki na Politechnice Warszawskiej. Audytor energetyczny, autor opracowań oraz artykułów z zakresu efektywności energetycznej, optymalizacji kosztowej zużycia mediów, źródeł wytwórczych oraz magazynów energii w przedsiębiorstwie.
Arbor Energia od 15 lat specjalizuje się w kompleksowym dostarczaniu energii do domów i przedsiębiorstw. Współpracuje z firmami i instytucjami, które chcą zwiększyć oszczędność oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko poprzez odnawialne źródła pozyskiwania energii elektrycznej jak i cieplnej. Towarzyszy przedsiębiorcom na każdym etapie wdrażania rozwiązań, od początkowego etapu audytu ekonomiczno-energetycznego do pełnej realizacji inwestycji.
Oprócz instalacji fotowoltaicznych oferuje również: pompy ciepła, klimatyzacje, automatykę domową, magazyny energii, kotły pelletowe, gazowe, pellet.

🟡 Paweł Zając – Aurum
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomii z kilkunastoletnim doświadczeniem doradczym i szkoleniowym na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Z tematyką funduszy strukturalnych związany od 2000 roku począwszy od pracy w instytucjach finansujących na profesjonalnym doradztwie skończywszy. Koordynator interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych w konsorcjach złożonych z przedstawicieli świata biznesu i nauki. Wieloletni ekspert i praktyk w dziedzinie finansów i ekonomii z certyfikatem księgowym potwierdzonym przez Ministerstwo Finansów. Czynnie uczestniczył w przygotowywaniu i wdrażaniu kilkuset strategii małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2014-2019 ekspert w zakresie oceny projektów inwestycyjnych w programach zarządzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie prezes zarządu w Centrum Doradczym AURUM Sp. z o.o w Lublinie zajmującym się zarządzaniem i koordynacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

🟡 Jakub Kościuszko – BNP Paribas
Jakub Kościuszko, Absolwent krakowskiej AGH na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Po studiach pracował między innymi dla Michelin Polska czy MAN w działach sprzedaży i doradztwa technicznego. Od ponad 3 lat jest związany z branżą PV, gdzie pracował jako konsultant ds. fotowoltaiki.
W BNP Paribas jest Specjalistą Transformacji Energetycznej w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju. Na obszarze Polski wschodniej obsługuje centra biznesowe: Lublin, Zamość, Radom, Siedlce, Białystok, Ostrołęka, Giżycko. W ramach swojej pracy zajmuje się doradztwem dla podmiotów gospodarczych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym realizuje dofinansowanie audytów bądź ekspertyz realizowanych przez zewnętrznych audytorów, które przyczynią się do redukcji zużycia energii w przedsiębiorstwie.

🟡 Aleksandra Rutkowska – BNP Paribas
Aleksandra Rutkowska, Menedżer ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. Od ponad 20 lat związana z sektorem bankowym. Jej specjalizacja to finansowanie innowacji i zrównoważonego rozwoju. Wspiera linie biznesowe w zakresie inicjowania i realizacji projektów inwestycyjnych, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Posiada kompetencje w zakresie programów pomocowych dla przedsiębiorstw: krajowych i unijnych. Zajmuje się kampaniami marketingowymi, organizacją szkoleń i wsparciem sprzedaży w programach finansowania poprawy efektywności energetycznej. Wspiera przedsiębiorców w procesie realizacji projektów inwestycyjnych przy wsparciu finansowania bankowego i bezzwrotnych dotacji unijnych. Nagrodzona honorową odznaką Związku Banków Polskich. Doktorantka na UKSW, bada wpływ innowacji na sektor bankowy.

🟡 dr Grzegorz Maśloch – STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności zostało powołane w roku 2006 z inicjatywy prof. Krzysztofa Żmijewskiego w celu:
– Działania na rzecz zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
– Wszechstronnego propagowania informacji i odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
– Promocji i popierania zrównoważonej transformacji energetycznej regionów. Stowarzyszenie na rzecz Efektywności – obecnie im. prof. Żmijewskiego, aktywnie działa na poziomie centralnym, współpracując m.in. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacjami branżowymi w zakresie wypracowywania właściwych rozwiązań regulacyjnych, a także poprzez bogatą kadrę ekspercką, wspiera firmy, samorządy, rolników w procesach transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.